onsdag 23 december 2015

NEJ, förskolepersonal ska banne mig INTE bära niqab!!!

Nu är det dags att leverera starka åsikter igen, men det är banne mig oundvikligt. I GP kan man läsa att Göteborgs stads tillsynsenhet för fristående verksamheter har lagt ett föreläggande mot en förskola i Västra Hisingen pga att personal på förskolan har burit niqab på jobbet. Det var bra och föredömligt gjort av denna tillsynsenhet, men tyvärr leder föreläggandet till att kommunen blir anmäld till Diskrimineringsombudsmannen för sina synpunkter. Återigen är det dags för Sverige att krypa på knä och slicka islam på skorna.

När i helsike blev det acceptabelt att barn ska behöva omhändertas av maskerade människor? Av personer som närmast kan liknas vid ihopfällda svarta parasoller i vilka ett par ögon tittar fram!! Återigen är det individens rättighet att utöva sin religion som sätts i första rummet. Att det skulle kunna ge en känsla av otrygghet för barnen att hanteras av maskerade människor skiter den godhetsknarkande anmälaren fullständigt i. Att maskeringen t ex hämmar kommunikationen med små barn som ännu inte ens kan prata, eller med människor som har hörselnedsättning och läser den talandes läppar tänker heller inte anmälaren på.

Vad har hänt med detta absurda land egentligen?! Är det inte Sverige vi lever i?! Ska inte de som invandrar hit ta seden dit dom kommer?!

När kan man anse att den svenska självutplåningen är nog egentligen? Det är fullt acceptabelt att svenska traditioner numera ska särskiljas från allt vad kyrkor heter. Inte för att invandrare har ställt sådana krav, och inte för att invandrare säger sig ha blivit kränkta. Nej, det är godhetsknarkarna som i FÖREBYGGANDE syfte letar efter anledningar till att invandrare SKULLE KUNNA bli kränkta. Det gäller att dissekera allt som kan betraktas som svenskt till sina minsta beståndsdelar, och se till att invandrare inte kan bli kränkta av svenska sedvänjor och traditioner.

I en fullständigt "genomgod" hjärna finns inte en tanke på att invandrare kanske faktiskt förstår att dom har flyttat till ett annat land, och att där finns andra sätt att göra saker och att leva än i det lämnade hemlandet. Att invandrare skulle kunna tänkas vilja lära sig något om svenska traditioner, levnadssätt och svensk kultur är en så främmande tanke att den förskjuts innan den ens uppstår.
Att invandrare som INTE accepterar svenska sedvänjor och traditioner inte har här att göra överhuvudtaget är inte tänkbart. Nej, då är det bättre att göra om allt som är svenskt i förebyggande syfte. Det är bara att knåda om hela kulturen som en klump modellera. Eller så kan man - om man är extra extremt god - helt enkelt förneka att det ens existerar någon svensk kultur eller några svenska traditioner. Man kan om man drar saker till sin yttersta spets hävda att det inte ens existerar något land som heter Sverige, utan att hela jordklotet är ett enda stort land där alla har rätt till precis allt, och att alla som tycker något annat är fula och bruna rasister.

Tyvärr så håller inte godhetsknarkarnas resonemang riktigt. Det finns kultur, traditioner och sedvänjor i alla länder, och så även i Sverige. Det finns olika religioner, och beroende på hur starkt olika individer bekänner sig till dessa, så har religionerna påverkan på hur folk lever och tänker - även om dom är rena ateister. OM det vore så enkelt att man bara kan koka ihop olika kulturer och religioner hursomhelst, så skulle det knappast förekomma några krig i världen om annat än ekonomiska intressen. Men såväl historien som nutiden visar tyvärr mera exempel på hur mycket konflikter som uppstår överallt i världen just pga det mänskliga släktets oförmåga att samsas pga oförmågan att acceptera olikheter. Just Sverige särskiljer sig dock i godhetsknarkarnas ögon, för här finns ju ingenting som kan betraktas som svenskt, och då är det svenskarna som ska integreras och inte invandrarna. De svenskar som tycker tvärtom är helt enkelt bara simpla rasister.

Sverige är ett kristet land, och även om det är långt ifrån alla svenskar som är religiösa, så är det den religionen som i stora drag har präglat och präglar hur vi lever. I ett öppet och fritt land ska människor INTE vara maskerade. Niqab och burka bör förbjudas. Alla ska kunna SE VEM man har framför sig i ALLA sammanhang. Det kan faktiskt upplevas som obehagligt att ha maskerade människor omkring sig. Man ska kunna se människors ANSIKTSUTTRYCK och KROPPSSPRÅK. Man ska inte behöva fundera på vem som göms under en svart spökmundering. Särskilt viktigt BORDE det vara att värna om BARNS rättigheter till TRYGGHETEN att veta vem man har framför sig, och att kunna LÄSA AV personen utifrån alla normala sätt som står till buds för människor att kommunicera med varandra. Att man i Sverige plötsligt låter barns rättigheter sättas åt sidan till förmån för religionsutövning är fullständigt obegripligt och oacceptabelt!!!

Vad är nästa steg för att visa att Sverige är Världens Mest Politiskt Korrekta land?! Bör man kanske förbjuda pappor att hämta sina barn på dagis, så att personalen slipper maskera sig inför olämplig kontakt med män?! Bör man kanske förbjuda utomhuslek av samma anledning?! Eller bör man införa särskilda skyddsregler på förskolorna som ger personalen rätt att gå och gömma sig i någon skrubb vid tiden för lämning och hämtning, ifall det inte finns någon trasa tillhands att gämma sig i?! 
Sist men inte minst - bör man införa förbud mot att låta män arbeta på förskolor så att vissa kvinnor i personalen slipper maskera sig hela dagarna?! Med detta sagt så undrar jag när det är dags att föra diskussionen om hur mycket samhället kan tolerera av diskriminering av pappor och män, även om diskrimineringen utförs i ett alltid lika gott pk-syfte?

Nu får det banne mig vara nog!!! Den som absolut vill vill svepa in allt utom ögonen - och ibland även dessa - i ett skynke får göra det inom det egna hemmets väggar. Det här är Sverige. Punkt!

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2936743-kommunen-inte-acceptabelt-med-niqab-pa-forskola?articleRenderMode=image&image=bigTop6 kommentarer:

 1. Helt galet detta, brukar ha överseende med folks idioti men detta är helt sjukt ju.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med fullständigt. Det finns en gräns för hur tolerant man kan vara.

   Radera
 2. Snart får väl ingenting vara kvar längre.
  Utan att allt ska bort.
  Våra svenska traditioner ja allt.
  Är otroligt tråkigt & väldigt respektlöst.
  Det finns absolut en gräns.
  För hur tolerant man kan vara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja fortsätter samhällsutvecklingen på den inslagna vägen kommer det om några decennier inte finnas något kvar av svensk kultur och svenska traditioner. Detta bekymrar naturligtvis inte landets godhetsknarkare, för enligt dom finns inget som är svenskt att bevara. Men för de svenskar som inte föraktar allt som är svenskt är det inte några roliga framtidsutsikter. Gränsen för hur tolerant man kan vara är både nådd och passerad.

   Radera