fredag 17 april 2015

Det där med att ge kritik...

Ordet kritik kan ibland uppfattas som ett ord med negativ värdeladdning. En del människor använder sig t ex av ordet feedback istället, och jag tycker nog personligen att det är ett "mjukare" ord, men lägger inga värderingar i vilket ord man väljer att använda sig av. Det är upp till var och en.

Oavsett vilket ord man väljer att använda så kan kritik vara av såväl positiv som negativ natur. Vissa har nära till hands att ge några berömmande eller uppmuntrande ord, medan andra hellre berättar för andra att dom har gjort eller tyckt något dåligt. Det verkar ibland inte ligga lika nära tillhands att ge just positiv kritik. Det sägs ibland att "Hälsan tiger still", och det verkar ofta stämma. Den som gör något bra kan t ex få "bekräftelse" genom att inte få negativ kritik. Men samtidigt vet ju egentligen inte den som inte "hör något" om dess insats överhuvudtaget har uppmärksammats.

Det sägs ofta att kritik ska vara konstruktiv. Men vad kännetecknar att den verkligen är det? En sak som jag personligen fick lära mig för många år sedan är att man ska skilja på sak och person. Att man inte ska ta till personangrepp då man talar om för någon vad man tycker om vederbörandes ord eller gärningar. Kanske är det ett omodernt sätt att se på hur man ska uttrycka kritik? Det är nämligen inte helt ovanligt att människor nuförtiden - åtminstone i skydd av anonymiteten i dagens IT-värld - besvarar medmänniskors åsikter med att tala om vad dom tycker om personen som sådan. Tyvärr då ofta i en negativ bemärkelse. Det verkar ibland ligga nära tillhands att tycka illa om personen som inte delar den kritiserandes uppfattning. Samtidigt är det så många i samhället som förespråkar tolerans. Men vad är det egentligen man ska eller inte måste tolerera? Åsikter går ju ofta isär.

Så jag funderar på om synen på hur man ger kritik väsentligen har förändrats i samhället. Eller är den densamma, men kommer till uttryck så mycket tydligare, genom att människor kommunicerar på ett annat sätt nu än vad man gjorde på den tiden då man skulle skilja på sak och person.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar