tisdag 7 april 2015

Är överenskommelser något man lättvindigt kan bryta?

Det finns nog en och annan som svarar ja på den frågan. Det finns nämligen människor vars värld snurrar runt den egna axeln, och då blir de konsekvenser man åsamkar andra av oväsentlig betydelse.

Den som saknar respekt för löften och överenskommelser tenderar gärna att ändra på det som har bestämts i sista minuten. Att andra har lagt tid på att förbereda det överenskomna tas det ingen hänsyn till. Därtill förväntar sig den egotrippade att den som redan hade planerat upp sin tid kring överenskommelsen ska stå i givakt och omgående revidera sina planer. Oavsett om det är möjligt eller inte. Om det förväntade tillmötesgåendet inte kan ske, blir det inte roligt för den som hade ställt in sig på att följa det som hade planerats. Löftesbrytare blir gärna förnärmade på dom vars planer de kastar i stöpet.

Egotrippade människor är svåra att tillfredsställa. Den som bara ser till sig själv och sitt eget förväntar sig att alla glatt ska dansa efter dess pipa. Man kan gå med på förslag efter förslag, och när det överenskomna bryts av förslagsställaren själv gång på gång, förväntas man utan knot att tacka ja till nästa förslag. Strunt samma om det tidsmässigt inte alls passar in, eller om det man får inte motsvarar vad som var bestämt.

Lättast vore det om man slapp ha med självcentrerade människor att göra, men såvida det inte tas fram en stämpel att använda i deras panna lär man väl fortsätta att stöta på en och annan här i livet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar