måndag 13 april 2015

Är det regeringens avsikt att avfolka landsbygden?

Personligen anser jag att frågan är befogad med tanke på den politik som regeringen bedriver. Den som är dum nog att bo på landet ska minsann känna att det kostar. Det är ju trots allt frivilligt, så den som inte har råd att tanka bilen med högt straffbeskattad bensin för att kunna ta sig hemifrån, kan helt enkelt flytta in till storstaden.

Som bilist är man alltid en omoralisk miljöbov, eftersom alla anses kunna cykla eller åka kollektivt. Strunt samma vilka avstånd som ska tillryggaläggas, och strunt samma att kollektivtrafiken kan vara allt från gles till obefintlig. Den allra mest upphöjda formen av omtanke om miljön utövar man genom ett boende i Stockholm, då det möjliggör kollektivåkande med tunnelbanan. Politiker tycks överlag vara födda i närområdena kring Rosenbad, eftersom förståelse för livet på landsbygden saknas.
Storstaden med all sin "miljömedvetenhet" väntar i teorin på alla korkade lantisar med öppna armar. Det är bara för alla lantisar att sälja sina hus och flytta in i lägenhet, så slipper dom att bo på landsbygden och klaga på höga bensinpriser, avvecklad samhällsservice, avvecklad arbetsmarknad för småföretagare och dåligt bredband. För det kan ju kosta samhället några skattekronor att låta människor som inte tar sig någonstans utan sin bil ha råd att tanka den. Det kan ju kosta att se till att ALLA i ett totalt internetberoende samhälle har tillgång till ett användbart bredband. Något som också kan kosta är att låta människor få tillgång till en miniminivå av samhällsservice. Att dessutom låta en massa småföretag överleva på vitt arbete istället för svart sådant kan också kosta. Alla som bor i hus vet att det ständigt finns något som behöver göras med sådana. Men nu är det av nya skäl ett stort behov av lägenheter i storstäderna, så då är det bara att strunta i småföretagen på landsbygden och pumpa in pengar i de stora stadsbyggena. Det ena utesluter det andra, och landsbygden drar det kortaste strået. 

Okey, några bönder kan väl få vara kvar, så länge dom inte gnäller. För det finns ju faktiskt mat att importera, så vem behöver egentligen våra svenska bönder? Det vet väl alla förresten att alla bönder tjänar oförskämt mycket pengar, och älskar att klaga på sin lönsamhet?
Förutom det faktum att det frodas fördomar om bönder, så är inte alla som lever på landsbygden lantbrukare. Den stora gruppen av landsortsbor som förvärvsarbetar glöms ofta bort i myllret av nedlåtande uttalanden och diskussioner. Alla lantisar som bidrar duktigt till landets skattkista glöms bort då de spefulla uttalar sig. Dock är det så att en skattekrona är lika mycket värd oavsett vems inkomst den dras ifrån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar