söndag 15 februari 2015

Varför är vissa kränkande ord accepterade - som fitta och hora - medan andra förbjuds?

Kränkande ord är alltid kränkande, och i ett land som Sverige där det alltid letas efter sådant som kan anses kränkande finns det många sådana. Trots att det anses vara fult att kränka sina medmänniskor används ord med detta syfte dagligen människor emellan i vårt fredliga land. Vissa ord används så frekvent att de förefaller vara normaliserade, och personligen har jag aldrig hört någon göra anspråk på att de dagligen och slentrianmässigt använda kränkande orden ska sluta att användas.

Ett av de fulaste orden som finns är neger. Personligen skulle jag aldrig kalla någon människa det ordet, och jag vill tro att ingen annan människa heller tilltalar någon på det viset. Tyvärr finns det säkerligen personer som använder ordet om sina mörkhyade medmänniskor, men jag hoppas att de hör till undantagen. 

Nu ska man ska ändra ordalydelsen i folkkära Astrid Lindgrens numera kränkande böcker för att inte barn ska ta skada. Historien ska skrivas om för att passa in i nutiden. Vem vet vad som passar in i framtiden. Bakverket negerboll kränker människor så till den grad att det döps om. Jag tror inte att det finns en enda människa som ser en mörkhyad medmänniska för sin inre syn då det mumsas på det kladdiga och feta bakverket. Vet däremot att vissa tuggar med samvetskval för att rumpan kan bli bredare. Men nu byter bakverket namn så att världen blir en bättre plats.

Så nu när Astrid Lindgrens böcker och Sveriges konditorier hindras från att kränka människor - är det då inte dags att rensa upp i resten av det svenska språket? För i Sverige finns det många som kränks av ord som det verkar normalt att använda.

Orden "fitta" och "hora" ord vars existensberättigande kan ifrågasättas. Det är normalt i dagens samhälle att kalla kvinnor - och särskilt unga sådana - för dessa kränkande ord. Är det för att det är kvinnor som kränks som brukandet av orden obekymrat får fortgå?
Tänk om man skulle döpa om chokladbollen till "fittboll" eller "horboll". Hur trevligt skulle det vara?

Ordet "idiot" är ett annat utslitet men accepterat ord att använda då man vill kränka en medmänniska. Men det är bara att köra på för det är ett allsidigt ord som man kan använda för att kränka precis vem man vill.

Orden "fet" och "ful" är ytterligare ord som människor kan känna sig kränkta av att bli kallade. Men jag har inte hört någon klaga när orden används. Det råder ingen brist på användning av orden heller.

Jag skulle kunna göra en lång lista med nedsättande och diskriminerande ord, men tänker stanna här.
Det jag har konstaterat är att samhället återigen har prioriterat och selekterat. Den här gången gäller det graden av kränkning - vilken kränkning är värst, och vilken kan man strunta i? Vilka kränkningar måste upphöra, och vilka kan fortgå? Vems självkänsla måste skyddas eller räddas, och vems är det fritt fram att knäcka?

Personligen tycker jag att det är viktigare att ta tag i alla de mängder av normaliserade kränkningar som dagligen sker i samhället, än att skriva om några gamla sagoböcker vars innehåll föräldrarna kan resonera med barnen om under läsningens gång. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar